TIKSLAI:
• remti ir ginti Vilniaus kolegijos studentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu Vilniaus kolegijoje ir už jos ribų;
• puoselėti ir turtinti nacionalinę kultūrą, žmogiškąsias vertybes, tradicijas;
• palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas;
• atstovauti studentams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

UŽDAVINIAI:

• ginti studentų teises ir teisėtus interesus VK bei už jos ribų;
• dalyvauti organizuojant VK studijų procesą;
• siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, studentų socialiniams, ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti;
• teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais;
• rūpintis studentų kultūriniu gyvenimu ir poilsiu;
• aktyviai dalyvauti mokslo ir profesinio tobulinimo procese, kuriant demokratinę švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;
• bendradarbiauti su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei studentų ir jaunimo organizacijomis;

August 2019
MTWTFSS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« Jul   Sep »