Vilniaus kolegija skelbia naujos kadencijos Tarybos rinkimus

Skelbimas viešas konkursas Vilniaus kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti (Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. ATN-6).

Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Vilniaus kolegijos personalui ir studentams.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

  1. turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse;
  2. turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Vilniaus kolegijos tikslų ir įgyvendinti Vilniaus kolegijos misiją;
  3. neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose.
  4. esantys nepriekaištingos reputacijos (nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme Nr. XII-2534).

Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos Tarybos narius duomenų anketa. Prašymo forma.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. 14.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) asmeniškai arba registruotu laišku Vilniaus kolegijos kanceliarijai (302 kab., Saltoniškių g. 58, Vilnius) turi pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. užpildytą „Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos tarybos narius“ duomenų anketą (forma patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 gegužės 18 d. nutarimus Nr. ATN-6) viešai skelbiama www.viko.lt);
  4. prašymą kandidatuoti į Tarybos (forma patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 gegužės 18 d. nutarimu Nr. ATN-6) viešai skelbiama www.viko.lt);

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis  tel. (8~5) 219 1600, faks. (8~5) 219 1622, el. paštu: viko@viko.lt, rastine@viko.lt, www.viko.lt

Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos Tarybos narius duomenų anketa. Prašymo forma.

December 2018
MTWTFSS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Nov   Jan »