Lietuvos studento pažymėjimas

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – tai  vienintelis dokumentas, įrodantis studento statusą. Jis suteikia teisę naudotis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, sužinant pažymius bei jungiantis prie aukštosios mokyklos vidinės informacinės sistemos.

Vilniaus kolegijos atstovybė

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA) – tai savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, atstovaujanti visų VIKO studentų interesams. VIKO SA jungia 7 fakultetines studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savo narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su studentišku gyvenimu – organizuoja stovyklas, krikštynas, kuruoja pirmakursių grupes.

Vilniaus kolegijos veiklos

Jei ieškai galimybės prasmingai praleisti laisvalaikį. Jei turi didelį norą išreikšti save šokant, muzikuojant ar dainuojant. Nori susirasti draugų, bendraminčių. Nori dalyvauti įvairiuose kultūriniuose projektuose, festivaliuose , konkursuose, koncertinėse kelionėse…

VIKO Pirmakursių stovyklos promo

VIKO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS Šventės