sveikatos priežiūros fakultetas

Kornelija Stasiūnaitė

Pirmininkė

spf@vikosa.lt

-

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė(-ius)

spf.hr@vikosa.lt

Eva Kariniauskaitė

Komunikacijos koordinatorė

spf.rsv@vikosa.lt

Mariolia Buinicka

Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė

spf.soc-akadem@vikosa.lt

Neringa Jakaitytė

Administratorė

spf.admin@vikosa.lt