AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Paulius Saldukas

Pirmininkas

atf@viko.lt

kontakt photo

Eimantas Kiseliovas

Vicepirmininkas

atf.vice@vikosa.lt

Monika Laukaitytė

SOCIALINIŲ IR AKADEMNIŲ REIKALŲ KOORDINATORĖ

atf.soc-akadem@vikosa.lt

kontakt photo

Gabija Kontrimaitė

Laisvalaikio koordinatorė

atf.laisvalaikis@vikosa.lt

-

Ryšių su visuomene koordinatorius

atf.rsv@vikosa.lt

kontakt photo

-

Rinkodaros koordinatorius

atf.rinkodara@vikosa.lt

Emilija Misiūnaitė

Administratorė

atf.admin@vikosa.lt