AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Mantas Kalasauskas

Pirmininkas

+37062806440

atf@viko.lt

kontakt photo

Gabija Kontrimaitė

Vicepirmininkė

+37064434492

atf.vice@vikosa.lt

Vardas Pavardė

SARK

+3706*******

atf.soc-akadem@vikosa.lt

kontakt photo

Aigustė Garbaitė

Laisvalaikio koordinatorė

+37061433930

atf.laisvalaikis@vikosa.lt

Dainora Astrauskaitė

Ryšių su visuomene koordinatorė

+37061247443

atf.rsv@vikosa.lt

kontakt photo

Paulius Saldukas

Rinkodaros koordinatorius

+37060793007

atf.rinkodara@vikosa.lt

Vardas Pavardė

Administratorius

+3706********

atf.admin@vikosa.lt