Būreliai

Voruta

Jei ieškai galimybės prasmingai praleisti laisvalaikį.

Jei turi didelį norą išreikšti save šokant, muzikuojant ar dainuojant.

Želmuo

Kartu dainuosime liaudies dainas, šoksime tradicinius šokius, koncertuosime, rengsime vakarones, keliausime, dalyvausime studentiško jaunimo renginiuose!

Merginų choras „Vaidilutės“

Šiuo metu lanko apie 30 dainininkių – studentės iš SPF, VVF, MEF, EKF. Choras nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių chorinės bei religinės muzikos festivaliuose, konkursuose, pasaulio lietuvių dainų šventėse, Baltijos šalių studentų festivaliuose ,,Gaudeamus“.

 

Kūno kultūros ir sporto centro paskirtis

Organizuoti studentų kūno kultūros pratybas, laisvalaikį, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, diegti meilę ir poreikį kūno kultūrai, siekti sportinių rezultatų, ruošti sportininkus ir komandas kolegijų, universitetų ir respublikinėms varžyboms.