Meno kolektyvai

Voruta

Kolegijos studentai ateikite į „VORUTĄ“!

Kviečiame į kūrybingų, draugiškų, linksmų, jaunų žmonių, kolektyvą. Kviečiame ne tik pirmakursius, bet antrakursius ir trečiakursius! Niekada nevėlu prisijungti!

Laukiame jūsų!

VIKOSA "Voruta"

Želmuo

Kartu dainuosime liaudies dainas, šoksime tradicinius šokius, koncertuosime, rengsime vakarones, keliausime,
dalyvausime studentiško jaunimo renginiuose!

 

Merginų choras „Vaidilutės“

Šiuo metu lanko apie 30 dainininkių – studentės iš SPF, VVF, MEF, EKF. Choras nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių chorinės bei religinės muzikos festivaliuose, konkursuose, pasaulio lietuvių dainų šventėse, Baltijos šalių studentų festivaliuose ,,Gaudeamus“.