menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Eglė Dorelytė​

Pirmininkė

mtf@vikosa.lt

Jūratė Grigelevičiūtė

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

mtf.hr@vikosa.lt

Gintarė Skorbutė

Komunikacijos koordinatorė

mtf.rsv@vikosa.lt

Evelina Plauskaitė

Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė

mtf.soc-akadem@vikosa.lt

Kamilė Biliūtė

Administratorė

mtf.admin@vikosa.lt