menų ir technologijų fakultetas

Justina Baliukonytė

Pirmininkė

+3706******

mtf@vikosa.lt

kontakt photo

Mingailė Samėnaitė

Vicepirmininkė

+3706*******

mtf.vice@vikosa.lt

Vardas Pavardė

SARK

+3706******

pareigos@vikosa.lt

kontakt photo

Urtė Jovaišaitė

Laisvalaikio koordinatorė

+3706*******

mtf.laisvalaikis@vikosa.lt

Emilis Murauskas

Ryšių su visuomene koordinatorius

+3706******

mtf.rsv@vikosa.lt

kontakt photo

Donatas Eidukas

Rinkodaros koordinatorius

+3706*******

mtf.rinkodara@vikosa.lt

Vardas Pavardė

Administratorius

+3706******

pareigos@vikosa.lt