ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMŲ KONFERENCIJA

VILNIAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ ATSTOVYBĖS

ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMŲ KONFERENCIJA

2019 m. gegužės 16 d. Vilniaus kolegija Elektronikos ir informatikos fakultetas (J.Jasinskio g. 15, Vilnius) 327 aud. (aktų salė)

DARBOTVARKĖ

14:30 – 15:00 Konferencijos dalyvių registracija;

15:00 – 15:10 Konferencijos atidarymas;

15:10 – 15:15 Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;

15:15 – 15:25 Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

15:25 – 15:30 Kvorumo tikrinimas, konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;

15:30 – 16:00 Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės metinė veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;

16:00 – 16:15 Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;

16:15 – 16:30 Pertrauka

16:30 – 17:45 VIKO SA kandidato į Prezidentus prisistatymas, klausimai;

17:45 – 18:00 VIKO SA Prezidento rinkimai;

18:00 – 18:15 Pertrauka

18:15 – 18:30 Revizijos rinkimai

18:30 – 18:45 VIKO SA Strategijos prisistatymas, klausimai, tvirtinimas;

18:45 – 19:00 Kiti klausimai;

19:00 – Konferencijos uždarymas.

UŽ STUDENTIŠKĄ JUDĖJIMĄ TEISINGAME KELYJE!