Neeilinė ataskaitinė konferencija

VILNIAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
NEEILINĖ – ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

DARBOTVARKĖ
2019 – 12 – 11

 Laikas – 15:30

15:30 – 16:00 Konferencijos dalyvių registracija;

16:00 – 16:10 Konferencijos atidarymas;

16:10 – 16:20 Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;

16:20 – 16:30 Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

16:30 – 16:40 Konferencijos kvorumo tikrinimas, darbotvarkės tvirtinimas;

16:40 – 17:00 Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;

17:00 – 17:20 Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;

17:20 – 17:40 Priežiūros komisijos ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;

17:40 – 17:50 Kiti klausimai;

17:50 – 18:00 Konferencijos uždarymas.

Už studentišką judėjimą teisingame kelyje!