VIKO SA Neeilinė ataskaitinė konferencija vyks 2020-12-17 Teams platformoje

Konferencijos pradžia 15 h.
Darbotvarkė :
1. Konferencijos dalyvių registracija;
2. Konferencijos atidarymas;
3. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
4. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
5. Kvorumo tikrinimas, darbotvarkės tvirtinimas;
6. Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;
7. Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;
8. Priežiūros komiteto ataskaitos pristatymas, klausimai, tvirtinimas;
9. Kiti klausimai;
10. Konferencijos uždarymas.