VIKO SA ataskaitos teikimo ir rinkiminės konferencijos darbotvarkė

Kviečiame Jus prisijungti į Vilniaus kolegijos studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminę konferenciją, kuri įvyks bei bus transliuojama balandžio 8 dieną, 14 val.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:
14:00 Konferencijos dalyvių registracija;
14:30 Konferencijos atidarymas;
Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
Kvorumo tikrinimas;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės Priežiūros komisijos ataskaitos pristatymas, klausimai;
Ataskaitų tvirtinimas;
Kandidatų į VIKO SA Prezidentus prisistatymas, klausimai;
Balsavimas, pertrauka (15 min.);
Rezultatų paskelbimas;
Kandidatų į VIKO SA Priežiūros komitetą prisistatymai, klausimai;
Balsavimas;
Rezultatų paskelbimas;
Naujojo Vilniaus kolegijos studentų atstovybės logotipo pristatymas, klausimai;
Logotipo tvirtinimas;
Kiti klausimai;
Konferencijos uždarymas.