VIKO SA ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMINĖ KONFERENCIJA

VIKO SA ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMINĖ KONFERENCIJAVIKO SA ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMINĖ KONFERENCIJA
LTU
Kviečiame balandžio 7 dieną, 14 val. į Vilniaus kolegijos studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminę konferenciją, kuri vyks Studentų g. 39A.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:
14:00 Konferencijos dalyvių registracija;
14:30 Konferencijos atidarymas;
Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
Kvorumo tikrinimas;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės Priežiūros komiteto ataskaitos pristatymas, klausimai;
Ataskaitų tvirtinimas;
Kandidatų į VIKO SA Prezidentus prisistatymas, klausimai;
Balsavimas;
Rezultatų paskelbimas;
Kandidatų į VIKO SA Priežiūros komiteto prisistatymai, klausimai;
Balsavimas;
Kiti klausimai;
Konferencijos uždarymas.
 
EN
We invite you to join the University of Applied Sciences Student Representation Reporting and Election Conference, which will take place on April 7, at 2 p.m. and will be held at Student St. 39A.

CONFERENCE AGENDA:
14:00 Registration of conference participants;
14:30 Opening of the conference; Approval of the Conference Chair and Secretary;
Approval of the conference vote counting commission;
Quorum verification;
Presentation of University of Applied Sciences Student Representation annual activity report, questions;
Presentation of University of Applied Sciences Student Representation financial report;
Presentation of the report of the Supervisory Commission of the University of Applied Sciences Student Representation, questions;
Approval of reports;
Presentation of the candidates for the President of VIKO SA, questions;
Voting;
Publication of results;
Presentations and questions of the Supervisory Committee of the candidates to VIKO SA;
Voting;
Other questions;
Closing of the conference.
 

Už studentišką judėjimą teisingame kelyje!