VIKO SA NEEILINĖ KONFERENCIJA

LTU
Kviečiame rugpjūčio 29 dieną, 15 val. į Vilniaus kolegijos studentų atstovybės neeilinę konferenciją, kuri vyks Didlaukio g. 49.
 

 KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:
15:00 Konferencijos dalyvių registracija;
15:30 Konferencijos atidarymas;
Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
Darbotvarkės tvirtinimas;
Kandidatų į VIKO SA Prezidentus prisistatymas, klausimai;
Balsavimas;
Pertrauka;
Rezultatų paskelbimas;
Kandidatų į VIKO SA Priežiūros komiteto prisistatymai, klausimai;
Balsavimas;
Pertrauka;
Kiti klausimai;
Konferencijos uždarymas.

EN
We invite you to join the University of Applied Sciences Student Representation Extraordinary Conference, which will take place on August 29, at 3 p.m. and will be held at Didlaukio ST. 49.
 
CONFERENCE AGENDA:
15:00 Registration of conference participants;
15:30 Opening of the conference;
Approval of the Conference Chair and Secretary;
Approval of the conference vote counting commission;
Conference agenda verification;
Presentation of the candidates for the President of VIKO SA, questions;
Voting;
Break;
Publication of results;
Presentations and questions of the Supervisory Committee of the candidates to VIKO SA;
Voting;
Break;
Other questions;
Closing of the conference.

Už studentišką judėjimą teisingame kelyje!