VIKO SA ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMĖ KONFERENCIJA

Vilniaus kolegija
LTU
Kviečiame balandžio 6 dieną, 14:30 val. į Vilniaus kolegijos studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminę konferenciją, kuri vyks J. Jasinskio g. 15, (auditoriją paskelbsime netrukus).
 
KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:
14:30 Konferencijos dalyvių registracija;
15:00 Konferencijos atidarymas;
Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
Kvorumo tikrinimas;
Darbotvarkės tvirtinimas;
Tvaraus vystymosi tikslų dokumento pristatymas, klausimai;
Dokumento tvirtinimas;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės Priežiūros komiteto ataskaitos pristatymas, klausimai;
Ataskaitų tvirtinimas;
Kandidatų į VIKO SA Prezidentus prisistatymas, klausimai;
Balsavimas;
Rezultatų paskelbimas;
Kandidatų į VIKO SA Priežiūros komiteto prisistatymai, klausimai;
Balsavimas;
Kiti klausimai;
Konferencijos uždarymas.
EN
We invite you to join the University of Applied Sciences Student Representation Reporting and Election Conference, which will take place on April 6, at 2:30 p.m. and will be held at J. Jasinskio St. 15.
 
CONFERENCE AGENDA:
14:30 Registration of conference participants;
15:00 Opening of the conference; Approval of the Conference Chair and Secretary;
Approval of the conference vote counting commission;
Quorum verification;
Approval of the agenda;
Sustainable development goals document presentation, questions;
Approval of document,
Presentation of University of Applied Sciences Student Representation annual activity report, questions;
Presentation of University of Applied Sciences Student Representation financial report;
Presentation of the report of the Supervisory Commission of the University of Applied Sciences Student Representation, questions;
Approval of reports;
Presentation of the candidates for the President of VIKO SA, questions;
Voting;
Publication of results;
Presentations and questions of the Supervisory Committee of the candidates to VIKO SA;
Voting;
Other questions;
Closing of the conference.

Daugiau informacijos rasite čia