VIKO ATF SA Fakultetinis seniūnų susirinkimas

Prasidėjo nauji mokslo metai, o kartu su jais artėja ta diena, kai Agrotechnologijų fakulteto Studentų atstovybės komanda baigs savo kadenciją.

Šio fakultetinių seniūnų susirinkimo metu ATF SA pristatys savo nuveiktus darbus, atsakys į studentam kylančius klausimus bei perleis studentų atstovų statusą naujai komandai.

Balsavimo teisę šioje konferencijoje turi tik seniūnai, kurie balsų dauguma išrinks naują Agrotechnologijų fakulteto Studentų atstovybės komandą.
Tad nieko nelauk, kandidatuok ir galbūt TU tapsi nauju ATF SA koordinatoriumi!🥳

Rinkimuose bus renkami asmenys į šias Studentų atstovybės pareigas:
 • Pirmininkas – fakulteto Studentų atstovybės vadovas, dalyvauja VIKO SA valdymo, VIKO savivaldos institucijų, į kurias yra išrinktas ar deleguotas, veikloje, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su visomis fakultetų Studentų atstovybėmis.
 • Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – rūpinasi studentų integravimu į kolegijos aplinką, rūpinasi studijų kokybės užtikrinimu bei gerinimu, seniūnų ir kuratorių priežiūra, bendradarbiavimas su administracija bei studentais.
 • Administratorius – protokoluoja susirinkimus, archyvuoja dokumentus ir teikia siūlymus dėl esamų ir rengiamų dokumentų šablonų.
 • Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – gilinasi į fakulteto Studentų atstovybės vidinius procesus, prižiūri fakulteto studentų atstovybės veiklą, skatina ir užtikrina vieningą jos funkcionavimą ir yra atsakingas už fakultetinės studentų atstovybės renginių įgyvendinimą.
 • Komunikacijos koordinatorius – administruoja fakultetinių studentų atstovybių socialinius tinklus, skleidžia ir kontroliuoja reklaminę medžiagą, dalinasi informacija susijusia su akademine ir socialine veikla.
Taip, pat renkami ir laisvieji nariai. Trumpai apie šią pareigą:
 • Laisvasis narys – pasirenka norimą komitetą, kur nori save išbandyti, prisideda prie veiklų ir dalyvauja komiteto susirinkimuose, mokymuose, veikloje. Laisvasis narys gali rinktis iš šių komitetų: laisvalaikio, rinkodaros.

Darbotvarkė:
 • 18:00 Fakultetinio seniūnų susirinkimo dalyvių registracija;
 • 18:30 Fakultetinio seniūnų susirinkimo atidarymas;
 • Fakultetinio seniūnų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 • Kvorumo tikrinimas;
 • Vilniaus kolegijos AGROTECHNOLOGIJŲ fakulteto Studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
 • Ataskaitos tvirtinimas;
 • Kandidato į ATF SA administratoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į ATF SA komunikacijos koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į ATF SA Socialinių ir akademinių reikalų koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į ATF SA Žmogiškųjų išteklių koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į ATF SA Pirmininko poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Laisvųjų narių rinkimas;
 • Fakultetinio seniūnų susirinkimo uždarymas.
💥DATA: Spalio 3 diena.
💥LAIKAS: 18:00
💥VIETA: Vilnius, Studentų g. 39A, 240 auditorija