VIKO MTF SA Fakultetinis seniūnų susirinkimas

Labas!
 
VIKO MTF SA rinkimai vyks spalio 9 d. 17h. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto 130 auditorijoje.
 
*FSA – Fakulteto studentų atstovybė.
 
Fakultetinio seniūnų susirinkimo tikslas yra pristatyti visų FSA narių per metus nuveiktus darbus, išsirinkti naujus FSA narius bei laisvuosius narius. Į šią konferenciją įleidžiami visi asmenys, bet mandato (balsavimo) teisę turi tik seniūnai bei delegatai, todėl jų dalyvavimas yra būtinas!
 
Rinkimuose bus renkami asmenys į šias studentų atstovybės pareigas:
 • Pirmininkas – yra FSA vadovas atsakingas už FSA veiklą. Jis koordinuoja ir kontroliuoja studentų atstovybės narių darbą, bendradarbiauja su administracija, VIKO SA tarybos narys, palaiko gerus santykius su kitomis fakultetų atstovybėmis ir centriniu biuru.
 • Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – rūpinasi studentų integravimu į kolegijos aplinką, rūpinasi studijų kokybės užtikrinimu bei gerinimu, seniūnų ir kuratorių priežiūra, bendradarbiavimas su administracija bei studentais.
 • Administratorius – protokoluoja FSA veiklą, archyvuoja dokumentus, rengia prašymus, įsakymų projektus ir kitus dokumentus, dalyvauja susirinkimuose.
 • Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – prižiūri FSA veiklą bei skatina ir užtikrina vieningą FSA funkcionavimą, planuoja FSA renginius, sprendžia FSA vidines problemas.
 • Komunikacijos koordinatorius – administruoja FSA socialinius tinklus, platina ir kontroliuoja FSA reklaminę medžiagą, skleidžia aktualią informaciją susijusią su akademine ir socialine aplinka ir organizuojamomis veiklomis Studentams Fakulteto socialiniuose tinkluose.
Taip pat bus renkami ir laisvieji nariai. Jie taip pat prisideda prie FSA veiklos, dalyvauja mokymuose, seminaruose bei padeda koordinatoriams ir centrinio biuro vadovams.
 
Registracijos nuoroda: https://forms.gle/hyYujkfwJ4rpPrTc7
 
Darbotvarkė:
 • 16:30 Fakultetinio seniūnų susirinkimo dalyvių registracija;
 • 17.00 Fakultetinio seniūnų susirinkimo atidarymas;
 • Darbotvarkės tvirtinimas;
 • Fakultetinio seniūnų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 • Fakultetinio seniūnų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
 • Kvorumo tikrinimas;
 • Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
 • Ataskaitos tvirtinimas;
 • Kandidato į MTF SA administratoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į MTF SA komunikacijos koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į MTF SA Socialinių ir akademinių reikalų koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į MTF SA Žmogiškųjų išteklių koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į MTF SA Pirmininko poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidatų į laisvuosius narius rinkimas;
 • Fakultetinio seniūnų susirinkimo uždarymas.