VIKO PDF SA Fakultetinis seniūnų susirinkimas

VIKO PDF SA rinkimai vyks spalio 11 d. 18 val. pedagogikos fakultete.
*FSA – Fakulteto studentų atstovybė.

Konferencijos tikslas yra pristatyti visų FSA narių per metus nuveiktus darbus, išsirinkti naujus FSA narius bei laisvuosius narius.
Į šią konferenciją įleidžiami visi asmenys, bet mandato (balsavimo) teisę turi tik seniūnai bei delegatai, todėl jų dalyvavimas yra būtinas!

Rinkimuose bus renkami asmenys į šias studentų atstovybės pareigas:
Pirmininkas – FSA vadovas atsakingas už FSA veiklą. Koordinuoja ir kontroliuoja studentų atstovybės narių darbą, bendradarbiauja su administracija, VIKO SA tarybos narys, palaiko gerus santykius su kitomis fakultetų atstovybėmis ir centriniu biuru.
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius (SARK) – rūpinasi studentų integravimu į kolegijos aplinką, studijų kokybės užtikrinimu bei gerinimu, seniūnų ir kuratorių priežiūra, bendradarbiauja su administracija bei studentais.
Administratorius – protokoluoja FSA veiklą, archyvuoja dokumentus, rengia prašymus, įsakymų projektus ir kitus dokumentus, dalyvauja susirinkimuose.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (ŽIK) – prižiūri FSA veiklą bei skatina ir užtikrina vieningą FSA funkcionavimą, planuoja FSA renginius, sprendžia FSA vidines problemas.
Komunikacijos koordinatorius – administruoja FSA socialinius tinklus, platina ir kontroliuoja FSA reklaminę medžiagą, skleidžia aktualią informaciją susijusią su akademine ir socialine aplinka ir organizuojamomis veiklomis studentams fakulteto socialiniuose tinkluose.

Taip pat bus renkami ir laisvieji nariai. Jie taip pat prisideda prie FSA veiklos, dalyvauja mokymuose, seminaruose bei padeda koordinatoriams ir centrinio biuro vadovams.
Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/CBqc7s8TZh
Susirinkimas vyks A2 auditorijoje!

Darbotvarkė:
18:00 Susirinkimo dalyvių registracija;
18:15 Susirinkimo atidarymas;
Darbotvarkės tvirtinimas;
Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
Kvorumo tikrinimas;
Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
Ataskaitos tvirtinimas;
Kandidato į PDF SA administratoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Pasisakymai, balsavimas už kandidatus;
Kandidato į PDF SA komunikacijos koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Pasisakymai, balsavimas už kandidatus;
Kandidato į PDF SA socialinių ir akademinių reikalų koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Pasisakymai, balsavimas už kandidatus;
Kandidato į PDF SA žmogiškųjų išteklių koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Pasisakymai, balsavimas už kandidatus;
Kandidato į PDF SA pirmininko poziciją prisistatymas, klausimai;
Pasisakymai, balsavimas už kandidatus;
Kandidatų į laisvųjų narių pozicijas prisistatymas;
Kiti klausimai;
Susirinkimo uždarymas