VIKO SPF SA Fakultetinis seniūnų susirinkimas

Sveiki! Ar žinojai, kad greitai vyks Sveikatos priežiūros Fakultetinis Seniūnų Susirinkimas (FSS)? Tai kaip mažas „Oskarų“ arba „Grammy“ renginys, tik ne kino ar muzikos, bet naujų atstovybės narių paieškos procesas!🎬

Fakultetinis seniūnų susirinkimas vyks spalio 5 dieną, 137 auditorijoje, 18 val. Sveikatos priežiūros fakultete. Fakultetinio seniūnų susirinkimo metu SPF SA pristatys savo metų darbus, atsakys į studentų klausimus, o naują Studentų atstovybę galės išrinkti tik seniūnai bei delegatai! Dalyvaukite ir leiskite savo balsui būti girdimam!

*FSA – Fakulteto studentų atstovybė.

Rinkimuose bus renkami asmenys į šias studentų atstovybės pareigas:

 • Pirmininkas – yra FSA vadovas atsakingas už FSA veiklą. Jis koordinuoja ir kontroliuoja studentų atstovybės narių darbą, bendradarbiauja su administracija, VIKO SA tarybos narys, palaiko gerus santykius su kitomis fakultetų atstovybėmis ir centriniu biuru.
 • Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – rūpinasi studentų integravimu į kolegijos aplinką, rūpinasi studijų kokybės užtikrinimu bei gerinimu, seniūnų ir kuratorių priežiūra, bendradarbiavimas su administracija bei studentais.
 • Administratorius – protokoluoja FSA veiklą, archyvuoja dokumentus, rengia prašymus, įsakymų projektus ir kitus dokumentus, dalyvauja susirinkimuose.
 • Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – prižiūri FSA veiklą bei skatina ir užtikrina vieningą FSA funkcionavimą, planuoja FSA renginius, sprendžia FSA vidines problemas.
 • Komunikacijos koordinatorius – administruoja FSA socialinius tinklus, platina ir kontroliuoja FSA reklaminę medžiagą, skleidžia aktualią informaciją susijusią su akademine ir socialine aplinka ir organizuojamomis veiklomis Studentams Fakulteto socialiniuose tinkluose.

  Taip pat bus renkami ir laisvieji nariai. Jie taip pat prisideda prie SA veiklos, dalyvauja mokymuose, seminaruose bei padeda koordinatoriams ir Centrinio biuro vadovams.

  ‼️Registracija į nuorodą:‼️ https://forms.gle/h5dFekCCHNNReh35A

  Darbotvarkė:
 • 18:00 Fakultetinio seniūnų susirinkimo dalyvių registracija;
 • 18.30 Fakultetinio seniūnų susirinkimo atidarymas;
 • Darbotvarkės tvirtinimas;
 • Fakultetinio seniūnų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 • Fakultetinio seniūnų susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
 • Kvorumo tikrinimas;
 • Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
 • Ataskaitos tvirtinimas;
 • Kandidato į SPF SA administratoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į SPF SA komunikacijos koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į SPF SA Socialinių ir akademinių reikalų koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į SPF SA Žmogiškųjų išteklių koordinatoriaus poziciją
 • prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Kandidato į SPF SA Pirmininko poziciją prisistatymas, klausimai;
 • Balsavimas už kandidatus;
 • Laisvųjų narių rinkimas;
 • Konferencijos uždarymas.