VIKO VVF SA Fakultetinis seniūnų susirinkimas

Fakultetinis seniūnų susirinkimas vyks spalio 4 dieną, Helsinkio auditorijoje, 15 val. Verslo vadybos fakultete. Fakultetinio seniūnų susirinkimo metu VVF SA pristatys savo metų darbus, atsakys į studentų klausimus, o naują Studentų atstovybę galės išrinkti tik seniūnai bei delegatai! Dalyvaukite ir leiskite savo balsui būti girdimam!

*FSA – Fakulteto studentų atstovybė. 
 
Rinkimuose bus renkami asmenys į šias studentų atstovybės pareigas:

Pirmininkas – yra FSA vadovas atsakingas už FSA veiklą. Jis koordinuoja ir kontroliuoja studentų atstovybės narių darbą, bendradarbiauja su administracija, VIKO SA tarybos narys, palaiko gerus santykius su kitomis fakultetų atstovybėmis ir centriniu biuru.
 
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – rūpinasi studentų integravimu į kolegijos aplinką, rūpinasi studijų kokybės užtikrinimu bei gerinimu, seniūnų ir kuratorių priežiūra, bendradarbiavimas su administracija bei studentais.

Administratorius – protokoluoja FSA veiklą, archyvuoja dokumentus, rengia prašymus, įsakymų projektus ir kitus dokumentus, dalyvauja susirinkimuose.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – prižiūri FSA veiklą bei skatina ir užtikrina vieningą FSA funkcionavimą, planuoja FSA renginius, sprendžia FSA vidines problemas.

Komunikacijos koordinatorius – administruoja FSA socialinius tinklus, platina ir kontroliuoja FSA reklaminę medžiagą, skleidžia aktualią informaciją susijusią su akademine ir socialine aplinka ir organizuojamomis veiklomis Studentams Fakulteto socialiniuose tinkluose.  


Taip pat bus renkami ir laisvieji nariai. Jie taip pat prisideda prie SA FSA veiklos, dalyvauja mokymuose, seminaruose bei padeda koordinatoriams ir centrinio biuro vadovams.

Kilus klausimams, kreiptis asmenine žinute FB arba IG paskyrose (VIKO VVF SA).

Darbotvarkė:

15:00 Fakultetinio seniūnų susirinkimo dalyvių registracija;
15:30 Fakultetinio seniūnų susirinkimo atidarymas;
Fakultetinio seniūnų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
Kvorumo tikrinimas;
Vilniaus kolegijos Verslo Vadybos fakulteto Studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
Ataskaitos tvirtinimas;
Kandidato į VVF SA administratoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Balsavimas už kandidatus;
Kandidato į VVF SA komunikacijos koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Balsavimas už kandidatus;
Kandidato į VVF SA Socialinių ir akademinių reikalų koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Balsavimas už kandidatus;
Kandidato į VVF SA Žmogiškųjų išteklių koordinatoriaus poziciją prisistatymas, klausimai;
Balsavimas už kandidatus;
Kandidato į VVF SA Pirmininko poziciją prisistatymas, klausimai;
Balsavimas už kandidatus;
Laisvųjų narių rinkimas;
Fakultetinio seniūnų susirinkimo uždarymas.