KLIMATO SAVAITĖ VILNIAUS KOLEGIJOJE (2023 m. spalio 23 – 27 d.)

RENGINIŲ PROGRAMA: 
Spalio 23 d. (pirmadienį)
Pedagogikos fakultete: 8.00 – 11.00 val., 323 aud. (Studentų g. 39A, Vilnius)
 
Paskaita Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentams „Apie klimato kaitą“, kurios metu studentai rengs diskusiją apie klimato kaitos priežastis bei pasekmės, generuos idėjas, kaip sumažinti žmonių veiklos padarinius, darančius didžiausią įtaką šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimui. Paskaitos metu kursime vėjo jėgaines, verčiančias kinetinę vėjo energiją į elektros energiją. Dėstytoja Asta Kisieliūtė.
 
Spalio 24 d. (antradienį)
Verslo vadybos fakultete: 11.00 – 13.00 val. Kūrybiškumo laboratorijoje (Didlaukio g. 49, Vilnius)
 
Dirbtuvės moksleiviams „Kaip galime sumažinti neigiamą poveikį klimatui?“. Dirbtuvių moksleiviams metu po diskusijos apie jaunų žmonių poveikį klimatui ir naudojant kūrybiškumo metodiką bus ieškoma sprendinių kaip tą neigiamą poveikį sumažinti ir elgtis klimatui neutraliai. Dirbtuves moderuos lekt. Dalia Karlaitė.
 
Verslo vadybos fakultete: 13.00 – 14.00 val., Paryžiaus aud. (Didlaukio g. 49, Vilnius)
 
Susitikimas su ekologe, VšĮ “RV agentūra” direktore, aplinkosauginės iniciatyvos „Kita forma“ vadove, ekologinio dizaino asociacijos steigėja Vaida Griškevičiene. Susitikimo tema „Kaip komunikuoti tvarumą?“. Susitikimo metu bus kalbama apie klimato kaitą, atliekų tvarkymą, tvarią aplinką, be to, diskutuosime kokiu būdu efektyviai viešinti klimato kaitos bei kitas su aplinkosaugos politika susijusias aktualijas. Susitikimą moderuos lektorės Birutė Vaitėnienė, Laimutė Fedosejeva.
 
Spalio 25 d. (trečiadienį) 
Pedagogikos fakultete: 11.45 – 13.15 val., 323 aud. (Studentų g. 39A, Vilnius)
 
Renginys Vaikystės pedagogikos studijų programos studentams „Ar dar yra vilties išsaugoti mūsų gamtą?“. Renginio metu vyks (ne)karštas madų šou, kuriame studentai ir dėstytojai pristatys tvarios mados idėjas. Dėstytoja doc. dr. Rita Ilgūnė – Martinelienė.
 
Spalio 26 d. (ketvirtadienį) 
Ekonomikos fakultete:  11.30 – 13.00 val. TEAMS ir 510 aud. (Studentų g. 39A, Vilnius)
 
Paskaita „Dekorbanizacija: problemos, metodai, sprendimai“ skirta Vilniaus kolegijos bendruomenei. Kalbant apie neutralią klimatui ekonomiką, nagrinėjamas tikslingos ir teisingos ekonomikos pertvarkos įgyvendinimą Europoje. Pradedant nuo to, kas yra teisinga pertvarka, kokie yra jos keliami iššūkiai, kokie rėmimo būdai naudojami Europoje, pereinant prie gerosios patirties, aktualijų, konkrečių projektų pavyzdžių. Diskutuojama apie dekarbonizacijos problemas ir galimus sprendimo būdus, visuomenės elgsenos įpročių pokyčius.  Lektorius dr. Šarūnas Bruzgė, Europos Investicijų banko ekonomistas. 
 
Pedagogikos fakultete: 15.15 – 16.45, 320 aud. (Studentų g. 39A, Vilnius)
 
Paskaita būsimiems pradinio ugdymo pedagogams „Aktyvios edukacinės aplinkos, orientuotos į darnų vystymąsi, kūrimas“. Būsimi pradinių klasių mokytojai mokysis, kaip ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir formuoti darnų vystymosi nuostatas. Būsimi pradinių klasių mokytojai dalyvaus specialiuose seminaruose, kuriuose jie susipažins su pradinukų informatinio mąstymo ir darnaus vystymosi nuostatų formavimo metodais ir principais. Seminarų metu jie išbandys praktines užduotis, skirtas skatinti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Jie taip pat aptars, kaip integruoti šiuos aspektus į skirtingus mokomuosius dalykus ir kaip vertinti mokinių pasiekimus. Būsimi pradinių klasių mokytojai pasakos robotukui, kaip turėtų elgtis žmonės, kad sumažintų klimato kaitą. Dėstytoja doc. dr. Renata Kondratavičienė.
 
Spalio 27 d. (penktadienį)
Verslo vadybos fakultete: 10.15 – 11.45 val. Bogotos aud. (Didlaukio g. 49, Vilnius)
 
Vieša paskaita, diskusija „Klimato kaita ir organizacijų tvarumas“, skirta Vilniaus kolegijos bendruomenei. Kviečiama diskutuoti apie klimato kaitą, pagrindinius oro taršos šaltinius bei organizacijų tvarumą. Oro tarša yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria šiuolaikinė pasaulio bendruomenė, todėl tvaraus transporto diegimas, darnių inovacijų pramonėje ir kitose žmogaus veiklos srityse kūrimas yra vienas iš kertinių uždavinių tiek valstybei, tiek kiekvienam jos individui, kuriant šviesesnę ir švaresnę mūsų ateitį. Diskusijos moderatorius lekt. Marius Brazdauskas.
 
Aplinkos ministerija taip pat skatina organizacijas ir bendruomenes aktyviai įsitraukti – ne tik dalyvauti kitų suorganizuotuose renginiuose, bet ir patiems juos inicijuoti.
 
Daugiau renginių rasite čia