VIKO SA spalio mėn. apžvalga

Prezidentas Aurimas Azončikas dalyvavo stipendijų ir išmokų nuostatų atnaujinimo grupėje, kuriu metu buvo sukurta apklausa studentams norint sužinoti, kokio dydžio stipendijas jie nori gauti ir kaip norėtų, kad jos būtų skirstomos.

Prezidentas Aurimas Azončikas dalyvavo Direktorato posėdyje, kur išklausė, kaip galima patobulinti vidinę ir išorinę Vilniaus kolegijos komunikaciją. Iš studentų pusės buvo pranešta, kokiu būdu informacijos perdavimas yra efektyviausias. Taip pat buvo paminėta, kad reiktų atnaujinti studijų programų aprašus.

Įvyko fakulteniniai seniūnų susirinkimai 7 fakultetuose. Jų metu buvo išrinktos komandos, kurios atstovaus studentams savo fakultetuose.  

Dalyvauta Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Asamblėjoje, kur patvirtinome du dokumentus „Pozicija dėl galimybės jaunimo organizacijoms vesti netradicines pamokas Vilniaus miesto mokyklose“ ir „Rezoliucija dėl priemonių, kuriomis siekiama didinti saugumą Vilniaus mieste“.

Prezidentas Aurimas Azončikas dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdyje.

Paminėtas Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės 22-asis gimtadienis.

Dalyvavome Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ 25-ame gimtadienyje.

Pakeitėme studentų atstovus Vilniaus kolegijos Akademinėje taryboje ir Akademinės etikos komisijoje.

Prezidentas dalyvavo susitikime su Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos atstove Milda Zaicevaite. Susitikimo metu aptarė, kas studentams yra svarbu Vilniaus mieste, kaip mes, organizacija, galime prisidėti prie Vilniaus miesto gerinimo.

Dalyvauta Kėdainių studijų mugėje. Moksleiviams buvo pristatytos Vilniaus kolegijos studijų programos bei galimybės.

Biuro vadovė Gabrielė Jezukevičiūtė ir Viceprezidentas Jūris Dumčius dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos organizuojamuose mokymuose, kur gilino žinias apie savo pareigas, informacijos perdavimą, finansų valdymą, veiklos planavimą ir tęstinumą bei organizacijos strategijos svarbą.

Viceprezidentas Jūris Dumčius dalyvavo susitikime su administracijos atstovais. Susitikimo tikslas buvo aptarti kaip Vilniaus kolegija prisideda prie tvarumo temos, kaip kuria socialinę atsakomybę, kaip galime bendradarbiauti ir kurti tvaresnią aplinką Vilniaus kolegijoje.

Dalyvauta Vilnius Gedimino technikos universiteto studentų atstovybės eilinėje visuotinėje seniūnų konferencijoje, kurios metu buvo pristatoma vienerių metų veiklos ir finansinė ataskaitos.  

Prezidentas dalyvavo grįžtamojo ryšio aprašo tobulino darbo grupėje, kur buvo išdiskutuota kaip galime atnaujinti apklausas siunčiamas studentams, kokia yra jų nauda.