VIKO SA lapkričio ir gruodžio mėn. apžvalga!

Lapkričio mėn.
 • Lapkričio 10 d. buvo užšaldytos fakultetų Studentų atstovybių „Facebook“ paskyros, visa informacija susijusiu su fakultetu būtų skelbiama „Instagram“ paskyrose arba bendrame Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės „Facebook“ puslapyje (https://www.facebook.com/viko.sa1).
 • Lapkričio 16 d. Tarptautinių ryšių vadovė Juana Montvilaitė dalyvavo susitikime su kitų Europos aukštųjų mokyklų Studentų atstovybėmis. Susitikime metu aptarė, kaip veikia organizacijos, kokia yra jų struktūra ir kaip kartu galėtų dirbti alijanse.
 • Lapkričio 17 d. dalyvavome Tarptautinės studentų dienos eisenoje, taip atkreipdami dėmesį į studentų problemas. Su sukurtais plakatais demonstravome studijų kokybės, stipendijų dydžių, bendrabučių kokybės, tarptautinių studentų problemas.
 • Pasidalinome apklausos rezultatais dėl skatinamųjų stipendijų paskirstymo. (https://shorturl.at/uyHL8). Apklausos rezultatai pagelbėjo nuspręsti, kad reikia skirtingų dydžių skatinamųjų stipendijų, t. y. bazinių ir padidintų. Pagal apklausos rezultatus dauguma studentų paminėjo, kad bazinė stipendija motyvuotų siekti geresnių studijų rezultatų, jei ji būtų intervale nuo 1 iki 2 BSI (1 BSI šiuo metu 49 Eur), o padidinta intervale nuo 3 iki 4 BSI.
 • Studentų atstovybė nusprendė visų apklausų rezultatus apibendrintai skelbti savo svetainėje vikosa.lt (https://vikosa.lt/apklausu-rezultatai/)
 • Lapkričio 25–26 dienomis įvyko VIKO SA rudeniniai mokymai, kurių metu organizacijos nariai gilino žinias apie organizacijos struktūrą, tvaraus vystymosi tikslus, studentų atstovavimą, motyvaciją savanorystėje, studentų atstovo įvaizdį ir kt.
 • Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė bendradarbiavo su „Švaros broliai“ ir suteikė studentams nuolaidos kodų su specialiu pasiūlymu.
 • Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė kartu su Caif Cafe esančia Upės g. 21, sutarė bendradarbiauti ir suteikti nuolaidų Vilniaus kolegijos studentams. (https://shorturl.at/fpVW4)
Gruodžio mėn.
 • Gruodžio 2 d. dalyvavome Lietuvos studentų sąjungos organizuojamame Padėkos vakare. Pasidžiaugėme šių metų nugalėtojais, nuveiktais darbais, iniciatyvomis, palaikėme ryšius su kitomis Studentų savivaldomis.
 • Gruodžio 6 d. mūsų atstovai dalyvavo Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos posėdyje. Jo metu patvirtino naują „dalyko (modulio) dėstymo kokybės apklausą“, patvirtinti nauji stipendijų nuostatai bei priėmimo reikalavimai ir kt. (https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2023/12/doc01427520231211151250.pdf).
 • Gruodžio 6 d. įvyko seniūnų susitikimas, kurio metu kartu su fakultetų Studentų atstovybių Socialinių ir akademinių reikalu komitetu sužinojo seniūnų teises bei pareigas, susipažino su kitais seniūnais, pasidalino patirtimi, sužinojo atsakymus į rūpimus klausimus.
 • Mūsų studentų atstovai dalyvavo Akademinės etikos komiteto posėdžiuose, kurių metu sprendė klausimus dėl studentų pažeidimų akademinės etikos srityje. Džiaugiamės, kad komitetas vykdo savo veiklą ir parodo, kad akademinis nesąžiningumas, teisingumas, akademinė laisvė, pagarba yra svarbi mūsų kolegijoje. Tikimės, kad studentai laikysis akademinės etikos ir ji nebus pažeidžiama.
 • Gruodžio 11 d. Prezidentas Aurimas Azončikas ir Viceprezidentas Jūris Dumčius dalyvavo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Studentų atstovybės mokymuose. Šiuose mokymuose mūsų nariai buvo lektoriai ir kalbėjo, apie Studentų atstovybės naudą, jos veiklą, skirtingų komitetų darbą ir funkcionavimą. Džiaugiamės, kad galime dalintis patirtimi ir užmegzti naujas pažintis.
 • Gruodžio 21 d. įvyko Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės „Padėkos vakaras“. Tai buvo puiki proga visai organizacijai paskutinį kartą susitikti 2023 m., prisiminti šių metų pasiekimus, padėkoti visiems nariams. Džiaugiamės, kad organizacija yra vieninga ir toliau ruošiasi taip dirbti 2024 m.